מהו אשכול?

אשכול רשויות מקומיות הינו צורה חדשה של איגוד ערים המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו. 

האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות שכנות שחוברות יחד במטרה להביא להעלאת איכות החיים לתושב, תוך מיצוי ואיגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת במגוון נושאים. עשייה במספר נושאים במקביל נועדה להבטיח הובלת מהלכים מערכתיים, כמו גם הצעת פתרונות משולבים לאתגרי הרשויות והאזור.

לצורך מימוש מטרותיו יפעל האשכול ל-
 

ייעול אספקת שירותים מוניציפליים

איגום משאבים וניצול היתרון לגודל

תכנון וניהול אזורי

ניהול תחומים מרחביים וחוצי גבולות מוניציפליים

חיזוק הלכידות האזורית

חתירה לצמצום פערים וטיפוח מרחב החיים המשותפים בין הקהילות והרשויות השונות

הנגשת שירותים חדשים ומותאמים

השגת ספי כניסה אזוריים

פיתוח אזורי

הובלה ותכלול של מהלכים אזוריים במגוון תחומים כלכליים, חברתיים וסביבתיים

ייעול אספקת שירותים מוניציפליים

איגום משאבים וניצול היתרון לגודל

הנגשת שירותים חדשים ומותאמים

השגת ספי כניסה אזוריים

תכנון וניהול אזורי

ניהול תחומים מרחביים וחוצי גבולות מוניציפליים

פיתוח אזורי

הובלה ותכלול של מהלכים אזוריים במגוון תחומים כלכליים, חברתיים וסביבתיים

חיזוק הלכידות האזורית

חתירה לצמצום פערים וטיפוח מרחב החיים המשותפים בין הקהילות והרשויות השונות

 

 

 

The JavaScript code minimizer helps you optimize your scripts to enhance page loading speed.

^