התפתחות היסטורית

 

 

2003 - נסיון איחוד רשויות

ניסיון אחרון לאיחוד רשויות מסיבי בישראל, של משרד האוצר ומשרד הפנים. המהלך נועד לצמצם את כמות הרשויות המקומיות בישראל, לייצר חסכון והתייעלות כלכלית ולייצר ריכוזי אוכלוסייה גדולים יותר אשר יפצו על החיסרון לקוטן.
מבין כשלושים איחודי רשויות מומלצים רק בודדים אוחדו, והרוב פורקו לאחר פרק זמן קצר. המהלך החד צדדי שביטא את הריכוזיות שאפיינה את השלטון המרכזי העכיר מאוד את מערכת היחסים בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. כישלון המהלך הניע מחשבות ראשוניות בשלטון המרכזי כי דברים צריכים להתנהל אחרת, כי צריך לייצר שיתופי פעולה בהסכמה של הרשויות וכי יש לקחת בחשבון את האופי המיוחד של כל קהילה .
על רקע זה התחברה בהמשך תפיסת האשכולות כהזדמנות לקדם התייעלות ופיתוח ברשויות המקומיות תוך שימור הייחודיות והעצמאות של כל רשות באמצעות שיתופי פעולה אזוריים.

 

2006 - פורום ראשי רשויות הגליל המזרחי

מלחמת לבנון השנייה הייתה אירוע מכונן במדינת ישראל שהציף באופן קיצוני את הקושי של הרשויות המקומיות להתמודד בשעת חירום עם המטלות הנדרשות מהן. האתגר המשותף של הרשויות חיזק את הצורך לפעול בשיתוף פעולה. כך הוקם  לאחר מלחמת לבנון השנייה, בחורף 2006, פורום ראשי רשויות בגליל המזרחי ביוזמתו של אהרון ולנסי, ראש מועצה אזורית הגליל העליון דאז, במטרה לפעול באיחוד כוחות בעבודת הרשויות מול הממשלה ומול תורמים ובקידום אסטרטגיה של פיתוח אזורי כלכלי וחברתי.

 

 2009 - הקמת אשכול גליל מערבי

הקמת אשכול גליל מערבי על ידי רשויות האזור ביוזמת והובלת ראש עיריית מעלות-תרשיחא ויו"ר מרכז השלטון המקומי דאז מר שלמה בוחבוט, תוך למידה והשראה ממודל האזוריות הצרפתי. האשכול הוקם כתאגיד אזורי הכולל מעל 150 אלף תושבים לשם ניצול יתרון הגודל וקידום תהליך של פיתוח כלכלי אזורי.  יוזמה זו אומצה על ידי משרד הפנים והיוותה למעשה את הפיילוט הראשון ממנה נשאבה ההשראה להשמת אשכולות נוספים בפריפריה. 

2009 - הקמת ביה"ס לרפואה בצפת

הישג משמעותי לפורום ראשי הרשויות בגליל המזרחי אשר הוקם במטרה לפעול באיחוד כוחות בעבודת הרשויות מול הממשלה ובעבודה מול תורמים. הפורום, פעל וקידם מגוון נושאים שהבולט בהם הוא הקמת הפקולטה לרפואה בגליל, שבצפת. יכולתם של ראשי הרשויות להסכים ולהתאחד סביב מיקום הפקולטה בצפת, סייעה בקידום התהליך בצורה מהירה ויעילה.

 

2012 - פיילוט לאומי

מיזם משותף משרד הפנים, משרד האוצר והג'וינט - על רקע הפוטנציאל שהתגלה ביוזמות הרשויות לפעול בשיתוף פעולה, הוקמה ב- 2012 שותפות בין משרד הפנים, משרד האוצר ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט  לפיתוח מודל האשכולות האזוריים בישראל. בשנה זו, הופץ הקול קורא הראשון להקמת חמישה אשכולות ברשויות המקומיות בפריפריה.

 

2013- הקמת חמישה אשכולות

הקול הקורא הממשלתי הביא לגיבוש 9 יוזמות להקמת אשכולות מתוכן נבחרו חמישה אשכולות לתכנית פיילוט של 5 שנים: אשכול גליל מערבי, אשכול גליל מזרחי, אשכול בית הכרם, אשכול נגב מזרחי ואשכול נגב מערבי.

מפת האשכולות

 

2016 - הכרת הנשיא באשכולות כמנוע שינוי לתקווה ישראלית

בהמשך לנאום השבטים בו ניתוח נשיא המדינה ראובן ריבלין את הקיטוב החברתי בחברה הישראלית, הציג הנישא את חזונו "תקווה ישראלית" לבניית שותפויות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית, והכיר באשכולות כמנוע שינוי היכול להוביל מהלכים להגשמת חזונו  זה:
" השותפות האזורית תשמש מנוע שינוי אמיתי, רק אם תימשך ותתרחב מגמת מיסוד שיתוף הפעולה האיזורי בין רשויות מקומיות וזאת על בסיס האשכולות האזוריים, בתהליך המבורך שצובר תאוצה בשנים האחרונות [...] רק אם היא תגובה בכלים ובמשאבים הנחוצים, רק אם תדע למנף את התשתית המשותפת לטובת מפגש והיכרות בין המגזרים השונים באזור בכל תחומי החיים, רק אם תהפוך את החתירה לטוב המשותף לדגל שהיא נושאת בגאון" - נאום נשיא המדינה ראובן ריבלין בכנס הרצליה, 14.6.2016
 

2016- הכרה חוקית באשכולות

על רקע תובנות משלב הפיילוט ולקראת הקמת אשכולות חדשים, קידם משרד הפנים בדצמבר 2016 תיקון חקיקה לביסוס המעמד החוקי של האשכולות בצורה שתאפשר להם לפעול בצורה אפקטיבית יותר בכל הקשור לתקצוב ממשלתי, הפעלת סמכויות מטעם הרשויות וכללי מכרזים ורכש.
למעשה החקיקה החדשה העבירה את האשכולות ממעמד של "תאגיד עירוני משותף למספר רשויות" לאיגוד ערים מיוחד מסוג אשכול רשויות. מתכונת זו מקנה לאשכולות מעמד סטטוטורי שיש לאיגודי ערים, תוך הבטחת הייחודיות של האשכולות כגוף אזורי וולונטרי הפועל לקידום פיתוח אזורי ומוניציפאלי במגוון תחומי עשייה משולבים ומערכתיים.
למעשה החקיקה החדשה העבירה את האשכולות ממעמד של "תאגיד עירוני משותף למספר רשויות" לאיגוד ערים מיוחד מסוג אשכול רשויות. מתכונת זו מקנה לאשכולות מעמד סטטוטורי שיש לאיגודי ערים, תוך הבטחת הייחודיות של האשכולות כגוף אזורי וולונטרי הפועל לקידום פיתוח אזורי ומוניציפאלי במגוון תחומי עשייה משולבים ומערכתיים. קישור לחוק
 

2017 - קול קורא להקמת אשכולות חדשים

לאור התפתחות מודל האשכולות ובמטרה לאפשר לרשויות נוספות להצטרף למעגל העשייה, פרסם משרד הפנים במאי 2017 קול קורא נוסף לרשויות המקומיות שמזמין אותן להציע הרכבים לאשכולות חדשים. ההיענות לקול הקורא הזה הייתה רחבה - התקבלו 14 בקשות לאשכולות חדשים מטעם 93 רשויות מקומיות ממרבית מחוזות המדינה, צפון, חיפה, מרכז, יו"ש ודרום. מתוך כלל הבקשות שהוגשו הוחלט במשרד הפנים על קידום הקמת 8 אשכולות חדשים.

 

2018- הקמת חמישה אשכולות חדשים

לאחר קבלת אישור כלל הרשויות האמורות להיכלל באשכולות החדשים, נחתמו בידי שר הפנים ביוני 2018 חמישה צווים לאשכולות חדשים: אשכול רשויות הגליל והעמקים, אשכול רשויות כנרת והעמקים, אשכול רשויות המפרץ, אשכול רשויות השרון, אשכול רשויות שורק דרומי. במקביל מקדם משרד הפנים הקמת 3 אשכולות נוספים על פי בקשת הרשויות באזור מרחב עירון, יו"ש ואזור הכרמל. מפת האשכולות

 

2018 - עדיפות לאומית לאשכולות

מגמת ההכרה הממשלתית באשכולות הולכת ומתבססת עם קבלת החלטת ממשלה מס' 3737 מיום 15/4/2018 ובה הוכרז על האשכולות האזוריים כבעלי עדיפות לאומית. ההחלטה מאפשרת למשרדי הממשלה השונים לקבוע קריטריונים למתן הטבות רק לאשכולות - וזאת משיקולים הנוגעים לצורך בפיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה או לצורך בהגדלת הצמיחה הכלכלית וצמצום פערי ההזדמנויות בין הישובים שבתוך האשכולות.
החלטה זו מחזקת את המגמה שהחלה בהובלת משרדי הפנים והאוצר לביסוס תפיסת האשכולות בקרב עבודת משרדי הממשלה - היכן שיש לאשכולות ערך מוסף לקידום ראייה אזורית כוללת. לתפיסה הזו הצטרפו שורה של משרדי ממשלה אשר מצאו באשכולות פלטפורמה לקידום מדיניות ממשלתית אזורית לפיתוח המרחב המוניציפלי: המשרד להגנ"ס, משרד הכלכלה, המשרד לפיתוח הנגב-הגליל והפריפריה החברתית, המשרד לשוויון חברתי, משרד החקלאות, משרד האנרגיה, משרד הרווחה, משרד החינוך ומשרדים וקרנות נוספים. ריכוז החלטות ממשלה וקולות קוראים

2003200620092009-galil201220132016/1201620176/20184/2018

^